business-data

Naročniku s področja javnega sektorja svetujemo pri opredelitvi projekta in pripravimo ustrezno investicijsko dokumentacijo skladno s predpisi, ki lahko vključuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), predinvesticijsko zasnovo, investicijski program (IP) in študijo izvedljivosti projekta. Storitve svetovanja nudimo tudi pri pripravi dokumentacije in izvedbi postopkov skladno s predpisi, ki veljajo na področju zadolževanja javnega sektorja.

Zasebnim naročnikom ponujamo izdelavo investicijske dokumentacije, ki ustreza bodisi razpisnim pogojem bodisi zahtevam potencialnih investitorjev / financerjev. Podjetjem svetujemo tudi pri pripravi vloge in ostale potrebne dokumentacije za pridobitev bančnih kreditov.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE