Agreement-signing-partnership

Naročnikom, ki so zavezani k naročanju blaga, storitev ali gradenj po zakonu, ki ureja javno naročanje, nudimo celovito storitev svetovanja pri načrtovanju in izvajanju postopkov javnega naročanja. V preteklih letih smo ministrstvom, občinam, javnim zavodom, javnim podjetjem, javnim agencijam ter ostalim zavezancem svetovali v več kot tisoč postopkih oddaje javnih naročil.

Ponudnikom, ki sodelujejo v postopkih oddaje javnih naročil, nudimo pomoč pri pripravi ponudb, svetujemo in odgovarjamo na različna vprašanja povezana s postopki oddaje javnih naročil, po predhodnem posvetu o utemeljenosti revizijskega zahtevka in možnosti uspeha le tega, pa tudi pri uveljavljanju pravnega varstva v predrevizijskih in revizijskih postopkih.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE