books-1012088_960_720

Občinam in javnim zavodom svetujemo pri organizacijskih, kadrovskih in ostalih zadevah z nasveti, pripravo osnutkov različnih dokumentov in notranjih aktov / pravilnikov.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE