Družba ALTUS consulting d.o.o. je bila ustanovljena leta 1999 s sklenitvijo družbene pogodbe in vpisom v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko vpisa 19902630.  

Dolgoletne izkušnje in zaveze zaposlenih k visoki kakovosti opravljenih storitev, nam omogočajo celovito obvladovanje področij javnega naročanja, javno – zasebnega partnerstva, podeljevanja koncesij, svetovanja s področja lokalne samouprave, svetovanja pri vodenju javnih zavodov, pridobivanja sredstev iz evropskih in ostalih razvojnih skladov, vodenja projektov, priprave programskih dokumentov in strategij ter kreditnih dokumentacij.  

OSNOVNI PODATKI

ALTUS consulting
podjetje za svetovanje in storitve d.o.o.

Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 421 90 40
Telefaks: +386 1 421 90 45

elektronska pošta: info@altus.si

matična številka: 1420216000
davčna številka: 36535648

IBAN: SI56 6000 0000 0468 775 – Hranilnica Lon d.d., Kranj

ZAPOSLENI

​​Tomaž Mikolič, univ.dipl.zgod.
soustanovitelj in direktor

Tel: +386 1 421 90 40
E-pošta: tomaz.mikolic@altus.si

​​Vesna Paljk, univ.dipl.polit.
soustanoviteljica in namestnica direktorja

Tel: +386 1 421 90 40
E-pošta: vesna.paljk@altus.si

TAJNIŠTVO

Tel: +386 1 421 90 40
E-pošta: info@altus.si