euro_coins_and_banknotes
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

Evropska komisija je sprejela spremembe mejnih vrednosti za objave obvestil v zvezi z javnim naročilom v ULEU.

Naročniki morajo spremenjene vrednosti upoštevati od 01. januarja 2018 dalje.

Evropska komisija je sprejela spremembe mejnih vrednosti za objave obvestil v zvezi z javnim naročilom od katerih dalje mora naročnik obvestilo poslati v objavo na Portal javnih naročil in v Uradni list Evropske unije. Skladno s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) morajo naročniki spremenjene vrednosti upoštevati, in sicer od 01. januarja 2018 dalje.

Vrednosti iz drugega odstavka 22. člena ZJN-3 so od 01. januarja 2018 dalje torej naslednje:

Obvestila v zvezi z javnim naročilom, katerega vrednost brez DDV je enaka ali višja od naslednjih vrednosti, mora naročnik poslati v objavo na portal javnih naročil in v Uradni list Evropske unije:

a) na splošnem področju:

–  144.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3, in za projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik, ter za javno naročilo blaga iz Priloge III Direktive 2014/24/EU, če ga oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3, ki je dejaven na področju obrambe;

–  221.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev, ki ga oddaja naročnik iz c) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3, in projektni natečaj, ki ga organizira ta naročnik, ter za javno naročilo blaga, ki ni navedeno v Prilogi III Direktive 2014/24/EU, če ga oddaja naročnik iz a) ali b) točke prvega odstavka 9. člena ZJN-3, ki je dejaven na področju obrambe;

–  5.548.000 eurov za javno naročilo gradenj;

–  750.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5;

b) na infrastrukturnem področju:

–  443.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev in za projektni natečaj;

–  5.548.000 eurov za javno naročilo gradenj;

–  1.000.000 eurov za javno naročilo socialnih in drugih posebnih storitev, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5.