Culinary_fruits_front_view
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

V Uradnem listu RS št. 29/16 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja.

V Uradnem listu Republike Slovenije je bila objavljena UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O IZVAJANJU SHEME ŠOLSKEGA SADJA (Uradni list RS, št. 29, 22. april 2016, stran 4019). Sprememba uredbe velja od 23. aprila 2016 dalje.

Neuradno prečiščeno besedilo uredbe z upoštevanimi vsemi spremembami je dostopno na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6048