buildings-glass
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

Ministrstvo za javno upravo je objavilo stališče v zvezi z uporabo ESPD obrazca.

Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za javno naročila, je na spletni strani Direktorata za javno naročanje objavilo stališče v zvezi z uporabo ESPD obrazca v postopkih javnega naročanja. Uporaba obrazca je v vseh postopkih, razen postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, obvezna. Celotno besedilo je dostopno na internetni povezavi: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Stalisca/ZJN_3/430-77-2016_stalisce_wwwDJN_ESPD.pdf