menica
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

V Uradnem listu RS št. 27/16 je bila objavljena nova Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju določa vrste in instrumente finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, primerno višino zavarovanj in trajanje ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih mora upoštevati naročnik.

Uredba velja od 26. aprila 2016 dalje.

Uredba je dostopna na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7200