books-441866_1920
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

V Uradnem listu RS št. 37/16 je bila objavljena Uredba o informativnem seznamu naročnikov.

Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti določa nabor podatkov, ki jih morajo vsebovati obvestila za postopek naročila male vrednosti in informativni seznam naročnikov po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3). Uredba velja od 24. maja 2016 dalje.

Uredba je dostopna na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7199#