escalator
ALTUS consulting d.o.o. Ni komentarjev

V Uradnem listu RS št. 24/16 je bila objavljena Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe informacij javnega značaja ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja. Z Uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenašata tudi evropski uredbi, ki urejata dostop javnosti do informacij javnega sektorja.

Uredba velja od 8. maja 2016 dalje.

Uredba je dostopna na spletni strani Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941